Najczęstsze pytania

Bankruptcy Law

Kiedy kredytodawcy przestaną do mnie dzwonić?

W chwili złożenia wniosku o bankructwo, każdy kredytodawca ma obowiązek zaprzestania czynności mających na celu odzyskanie długu. Fakt złożenia wniosku o bankructwo tworzy tzw. automatic stay - stan wstrzymujący wszelkie roszczenia, który chroni składającego wniosek przed wierzycielami, w związku z czym, uciążliwe telefony zakończą się z dniem złożenia wniosku o bankructwo.

Czy złożenie wniosku o bankructwo czyni mnie kimś gorszym?

W żadnym wypadku! Każdy z nas ma prawo do ponownej szansy, tym bardziej, jeśli zła pozycja finansowa spowodowana jest niekorzystnymi wypadkami życiowymi. W takiej sytuacji, prawo zapewnia nam możliwość czystego startu poprzez proces bankructwa.

Czy będąc żonatym/zamężną muszę składać wniosek o bankructwo ze współmałżonkiem?

Nie, jakkolwiek istnieje taka opcja w przypadku, gdy dług został zaciągnięty przez oboje współmałżonków lub każdy ze współmałżonków ma pokaźny dług na swoim koncie. Natomiast fakt złożenia wniosku przez jednego ze współmałżonków nie zobowiązuje drugiego do zrobienia tego samego. W większości przypadków, historia kredytowa współmałżonka, który nie składa wniosku nie ma wpływu na sprawę osoby składającej ów wniosek.

Czy składając wniosek o bankructwo stracę cały majątek?

W większości przypadków, osoby składające wniosek o bankructwo mogą zatrzymać część lub nawet całość swojego majątku, łącznie z domami i samochodami, pod warunkiem, że wartość owego majątku nie przekracza wartości zwolnionej określanej przez stan. Jeśli owa wartość przekracza dopuszczalną kwotę zwolnień, bardziej opłacalnym rozwiązaniem byłoby bankructwo typu Chapter 13. Dokładna analiza majątku przez kancelarię Worwag & Malysz pozwoli na określenie najlepszego typu bankructwa w Twojej sytuacji.

Czy konsolidacja długów nie jest lepszym rozwiązaniem niż ogłoszenie bankructwa?

Nie. Ze względu na to, iż zazwyczaj proces bankructwa jest szybszy i tańszy w przeprowadzeniu, jak również iż łatwiej jest odbudować punktację kredytową, bankructwo jest dużo lepszą opcją niż konsolidacja długów. Większość procesów konsolidacyjnych kończy się porażką, a co ważniejsze, w przeciwieństwie do bankructwa, konsolidacja wymaga spłaty części długu wierzycielom, najczęściej około 40%. Dodatkowo, w przypadku sukcesu, firmy zajmujące się konsolidacją długów pobierają opłatę za swoje usługi, średnio w wysokości 15% pozostałego zadłużenia. Co więcej, umorzona kwota zadłużenia w dalszym ciągu podlega opodatkowaniu. Natomiast w przypadku bankructwa typu Chapter 7, większość długu zostaje umorzona bez wymogu jej spłaty, jak również, kwota umorzenia jest całkowicie zwolniona od podatku dochodowego.

Czy można uzyskać kredyt po ogłoszeniu bankructwa?

Tak. Większość osób krótko po ogłoszeniu bankructwa otrzymuje oferty otwarcia kart kredytowych, które używane z rozwagą, pomagaja w odbudowaniu punktacji kredytowej.

Czy można składać wniosek o bankructwo więcej niż jeden raz?

Tak. Wniosek o bankructwo typu Chapter 7 może być składany kilkakrotnie, nie częściej jednak niż co 8 lat. Jeżeli od daty złożenia wniosku o bankructwo typu Chapter 7 nie upłynęło wymagane 8 lat, można złożyć wniosek o bankructwo typu Chapter 13. Jeśli wniosek o bankructwo typu Chapter 13 został złożony uprzednio i bankructwo zostało ogłoszone, okres oczekiwania na możliwość złożenia wniosku o bankructwo typu Chapter 7 wynosi 6 lat. Jeśli został złożony wniosek o bankructwo typu Chapter 13 i został odrzucony, kolejny wniosek może zostać złożony jeśli zostanie wykazana zmiana okoliczności wniosku od ostatniego złożenia.

Czy mój pracodawca będzie wiedział o fakcie złożenia wniosku o bankructwo?

Zazwyczaj w przypadku złożenia wniosku o bankructwo typu Chapter 7, informacja ta nie jest przekazywana pracodawcy. Wyjątkiem są sytuacje, gdy od kwoty dochodu (tj. wypłaty) automatycznie odprowadzane są opłaty na fundusze zarządzone np. alimentacyjne, ubezpieczeniowe, itp. W takiej sytuacji, dział finansowy Twojego pracodawcy zostanie powiadomiony o fakcie złożenia wniosku o bankructwo celem anulowania tych opłat. Inną sytuacją, w której pracodawca może być powiadomiony o złożeniu wniosku o bankructwo, jest okoliczność wykonywania przez wnioskodawcę zawodu doradcy finansowego lub podatkowego. Niektóre licencje na wykonywanie takich zawodów (np. licencja serii 7) nie zostanie odnowiona jeśli został złożony wniosek o bankructwo. Reasumując, powiadomienie pracodawcy o bankructwie to przypadki marginalne. Ważnym jest fakt, że w sytuacji gdy pracodawca dowiaduje się o złożonym wniosku, nie ma prawa w jakikolwiek sposób dyskryminować wnioskodawcy, jak i nie wolno mu z tego powodu zwolnić wnioskodawcy z wykonywanej dotychczas pracy.

Jakie są zobowiązania osób, które dzielą dług z wnioskodawcą i zostały ujęte we wniosku o bankructwo?

Osoby, które zostały ujęte we wniosku o bankructwo są de facto uznawane również za dłużników. Oznacza to, że jeśli jeden z sygnatariuszy kredytu nie jest w stanie go spłacić, kredytodawca ma prawo żądać spłaty od drugiej osoby, która ów kredyt sygnowała. Niestety, wniosek o bankructwo złożony przez jednego z sygnatariuszy nie zwalnia drugiego od spłaty długu.

Czy opłaty zarządzone (np. alimentacyjne) zostaną anulowane w procesie bankructwa?

Nie. Opłaty na fundusz alimentacyjny lub zapomogowy dla dzieci wnioskodawcy są poza procesem i obowiązują w dalszym ciągu po złożeniu wniosku o bankructwo typu Chapter 7 lub Chapter 13.

Czy można złożyć wniosek o bankructwo w przypadku niezapłaconych podatków?

Jeżeli rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych zostały poprawnie wypełnione za okres dłuższy niż 3 lata przed złożeniem wniosku o bankructwo, zostaną one ujęte w procesie bankructwa. Rozliczenia te muszą zostać złożone najpóźniej w dniu złożenia wniosku o bankructwo, jak również w okresie, w którym jest składany wniosek o bankructwo nie może odbywać się kontrola finansowa (audit) ze strony urzędu skarbowego. Jeżeli taka kontrola ma miejsce, ponowne rozpatrzenie wniosku o ujęcie w bankructwie niezapłaconych podatków może odbyć się nie wcześniej niż po 2 latach.

Czy dług wobec urzędów i placówek administracyjnych może zostać ujęty w procesie bankructwa?

Nie. Wszystkie opłaty i kary winne do jednostek administracyjnych muszą zostać uiszczone. Obejmuje to również mandaty policyjne (np. za szybką jazdę, za łamanie przepisów drogowych), mandaty miejskie (np. mandat za złe parkowanie, kary za złamanie przepisów budowlanych), nieuiszczone opłaty za przejazd autostradą, itp.

Czy można złożyć wniosek o bankructwo w przypadku długu za kredyt studencki?

Nie. Kredyty studenckie nie mogą być objęte procesem bankructwa. Podobnie jak opłaty i kary urzędowe, kredyt studencki jest funduszem rządowym i nie może zostać anulowany. W niektórych przypadkach, złożenie wniosku o bankructwo może spowodować odroczenie lub przefinansowanie takiego kredytu.

Czy działalność gospodarcza wymagająca licencji zawodowej pozwala na złożenie wniosku o bankructwo?

Tak, każdy jest uprawniony do złożenia takiego wniosku. W większości przypadków, proces bankructwa nie ma wpływu na licencje zawodowe typu CPA, Realtor License, Medical License oraz Legal License. Natomiast osoby posiadające licencję na wykonywanie zawodu doradcy finansowego lub podatkowego (series 7 License) mogą nie móc odnowić takiej licencji po złożeniu wniosku o bankructwo.

Czy można złożyć wniosek o bankructwo nie będąc obywatelem Stanów Zjednoczonych lub nie posiadając Zielonej Karty?

Tak. Przepisy prawne regulujące proces bankructwa nie wymagają poświadczenia obywatelstwa lub stałego pobytu. Wymagane są natomiast stanowy dokument identyfikacyjny oraz numer ubezpieczenia społecznego (Social Security).

Jaki wpływ ma złożenie wniosku o bankructwo na proces odebrania domu przez bank (foreclosure)?

Złożenie wniosku o bankructwo uruchamia tzw. automatic stay, czyli wstrzymanie wszelkich roszczeń kredytodawców w stosunku do wnioskodawcy. W związku z tym, zostanie również wstrzymany proces odebrania domu przez bank (foreclosure), niestety tylko tymczasowo. Zazwyczaj kredytodawca występuje do sądu o wznowienie procesu odebrania i w większości przypadków uzyskuje na to pozwolenie. Gdy odebranie domu zostaje wznowione, kredytodawca kontynuuje czynności procesowe, które trwają zazwyczaj kilka miesięcy. W tym czasie wnioskodawca o bankructwo otrzymuje zestaw dokumentów sądowych informujących go m.in. o statusie sprawy i czasie pozostałym do wyprowadzki.

Bezpłatna konsultacja

- lub zadzwoń -
(847) 533-3303